Toyota Fortuner

Fortuner 2.4G 4x2 1.026.000.000 đ
Fortuner 2.4AT 4X2 1.094.000.000 đ
Fortuner 2.7V 4x2 1.150.000.000 đ
Fortuner 2.8V 4x4 1.354.000.000 đ
Dự toán chi phí
Đăng ký lái thử

Ưu đãi